Đào vàng cổ điển


Các bạn click vào link để xem video:

http://www.archive.org/download/daovangcodien/daovangcodien.swfGame: Đào vàng cổ điển